เว็บสล็อตรอยยิ้มสดใสในหมู่บ้านเด็กโสสะ

เว็บสล็อตรอยยิ้มสดใสในหมู่บ้านเด็กโสสะ

Palestine:เว็บสล็อต Sports for Life (PS4L) ได้จัดกิจกรรมยามบ่ายแสนสนุกสำหรับเด็กๆ ของหมู่บ้าน SOS ในเบธเลเฮม วันพฤหัสบดีที่แล้วมีรอยยิ้มสดใสและใบหน้าที่มีความสุขมากมาย

อาสาสมัครจาก PS4L จัดกิจกรรมสนุกในยามบ่ายให้กับเด็กๆ 

หมู่บ้าน SOS เต็มไปด้วยกิจกรรมกีฬาและเสียงหัวเราะ วันที่ 6 เมษายน ตรงกับวันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากล ตอกย้ำความสำคัญของกีฬาในการนำพาผู้คนมาพบกันงานนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กๆ ทุกคนในหมู่บ้านและแบ่งออกเป็นสองส่วน: ครึ่งแรก ตั้งแต่เวลา 14.30 น. สำหรับเด็ก และช่วงที่สอง เวลา 16.30 น. – 18.00 น. สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ขวบ เด็ก เด็กหญิง และเด็กชายที่กระฉับกระเฉงกว่า 80 คน รีบจากโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนชุดกีฬาและเข้าร่วมกับเราในสนามในช่วงบ่ายที่มีแดดจ้า เด็ก ๆ ถูกแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม แต่ในระหว่างกิจกรรมรวมเป็นสี่ (การแข่งขันกินแตงโมนั้นอร่อยเกินกว่าที่เด็กชายบางคนจะส่งต่อ)ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้: ซุมบ้าและบอดี้เชพกับมาร์วาเด้ง, เตะบอล (บอล, ซุปเปอร์มาร์เก็ต) กับสุอาดและฮุสซัม, กิจกรรมสร้างทีม (แข่งกินแตงโม, กระโดดเชือก, บอลลูนน้ำ) กับนูร์, บาสเก็ตบอลกับอามานี่และฟุตบอล เกมกับ Alaa และ Momen มันเป็นช่วงบ่ายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน! เด็กๆ ยอดเยี่ยมมาก ดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะจัดงานอีกครั้ง! ขอขอบคุณโค้ชของเราเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาเพื่อเดินทางมาจากทุลคาเร็ม นาบลุส รามัลลาห์ เบเตเลเฮม เฮบรอน และเยรูซาเลม

การใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลสามารถกำหนดทิศทางโครงการในอนาคตที่เสนอภายในภาคส่วนของตนได้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดเวลาการประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG อย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬา

การระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 

เนื่องจากเด็กๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต (SDG 4) ในอนาคตจึงควรรวมถึงการรู้หนังสือทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)หลังล็อกดาวน์โควิด-19 จะมีโอกาสหายากที่จะนำผู้คนจากทุกพื้นเพมารวมกันผ่านกีฬา (SDG 10) โดยใช้พลังของกีฬาสอนคุณค่าที่เอื้อต่อสังคมที่สงบสุข ตามที่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า กีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่แตกสลายขึ้นใหม่ และเราควรจัดลำดับความสำคัญของ

โอกาสในการพัฒนากีฬาภายในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลังการระบาดของโควิด (SDG 16) เมืองต่างๆ สามารถใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อเสนอโอกาสในการออกกำลังกาย (SDG 11) พร้อมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (SDG 9) เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชิงรุกในทุกที่ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเมื่อกำหนดอนาคตของกีฬา ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงกีฬาระดับแนวหน้า มีคำถามสำคัญเกี่ยวกับการใช้น้ำ (SDG 6) และพลังงาน (SDG 7) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล (SDG 14) หรือบนบก (SDG 15) เป็นส่วนสำคัญของกีฬาหลายประเภท แต่ทรัพยากรหลักเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และในฐานะภาคส่วน เราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ (SDG 13)นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า (SDG 17) เฟรมเวิร์กเป้าหมายยังเรียกร้องให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการและโมเมนตัม เนื่องจากลำดับความสำคัญทางธุรกิจเปลี่ยนไป เงินทุนและรูปแบบการดำเนินงานจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกสามารถสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการและระบบ ในขณะที่โครงสร้างการติดตามและประเมินผลจะมีความสำคัญต่อการแสดงผลลัพธ์และเรียนรู้สำหรับอนาคตเว็บสล็อต